Principală | Înregistrare | Login | RSSMarţi, 2018-12-11, 4:13 AM

Grădiniţa "Flori de Tei"

(numarul 11)
Str. Simion Bărnuţiu 11
Focşani

Navigare site
Categoriile secţiunii
Cadre didactice Gr.P.P. 11 [19]
Această secţiune este dedicată fişierelor aparţinând numai cadrelor didactice din Grădiniţa cu Program Prelungit "Flori de Tei". Vă rugăm folosiţi secţiunea dedicată dumneavoastră dacă nu vă încadraţi în această secţiune. Vă mulţumim pentru înţelegere!
Părinţi [0]
Această secţiune este dedicată fişierelor aparţinând numai părinţilor. Vă rugăm folosiţi secţiunea dedicată dumneavoastră dacă nu vă încadraţi în această secţiune. Vă mulţumim pentru înţelegere!
Cadre didactice [0]
Această secţiune este dedicată fişierelor aparţinând numai cadrelor didactice ce nu ţin din Grădiniţa cu Program Prelungit "Flori de Tei". Vă rugăm folosiţi secţiunea dedicată dumneavoastră dacă nu vă încadraţi în această secţiune. Vă mulţumim pentru înţelegere!
Concurs "Cele mai curate glasuri" [21]
Pentru secțiunea înregistrare audio-video.
Sondajul nostru
Noteaza site-ul meu
Total răspunsuri: 95
Statistică

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0
Forma intrării

Catalog de fişiere

Principală » fişiere » Concurs "Cele mai curate glasuri" [ Adaugă un material nou ]

“CELE MAI CURATE GLASURI!” EDIŢIA a VIII-a Concurs interjudetean de interpretare vocală pentru preşcolari /CAERI 2018, NR.948
2018-03-13, 10:08 PM
“CELE MAI CURATE GLASURI!” EDIŢIA a VIII-a Concurs interjudetean de interpretare vocală pentru preşcolari

Grădiniţa nr.17(Structură 19) Focşani, organizează în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Județean Vrancea, Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focşani și Ateneul Popular ”Mr.Gh.Pastia” din Focșani, Concursul interjudetean de interpretare vocală pentru preşcolari „CELE MAI CURATE GLASURI!”. Concursul se adresează preşcolarilor intreaga tara. Fiecare cadru didactic interesat, poate înscrie un grup vocal sau solişti. Înscrierea la concurs se poate face în perioada 1 aprilie 2018-20 mai 2018, pe adresa gfloridetei@yahoo.com Regulamentul concursului şi toate informaţiile necesare, se găsesc în fişierul ataşat şi pe site-ul Grădiniţei “Flori de tei” Focşani http://gr11fsa.ucoz.org la secţiunea Concursuri.

Perioadă înscriere: 01.04.2018 - 20.05.2018

Ziua concursului: 25.05.2018

REGULAMENT

Concursul Interjudetean „CELE MAI CURATE GLASURI !” este un concurs de interpretare vocală pentru preşcolari, structurat pe trei secţiuni : coruri, grupuri vocale şi solişti, pe două nivele de vârstă : nivelul I, care cuprinde copiii de 3-5 ani şi nivelul II, copii de 5-6 ani.
Repertoriul fiecărui cor/grup vocal/solist, trebuie să cuprindă o singura piesă, de 2-3 minute.
Copiii pot fi acompaniaţi de profesori de specialitate, la un instrument muzical, pot interpreta cântecele pe negativ sau pot cânta a capella.
Nu este permisă interpretarea cântecelor pe pozitiv.
Repertoriul abordat de copii poate cuprinde cântece tradiţionale, din folclorul românesc, cântece din folclorul copiilor, cântece în limba franceză, italiană etc., dar şi cântece de muzică uşoară.
La concurs, soliştii, grupurile vocale şi corurile de copii vor fi însoţiţi de cadrele didactice îndrumătoare.
Înscrierea la concurs se va realiza în perioada 1 aprilie 2018 - 20 mai 2018.
Pentru concurenţii din alte judeţe, participarea la concurs se poate realiza prin postarea fişierelor cu cântece înregistrate, în format audio sau video, denumite cu numele cadrului didactic îndrumător (ex.ed.mariapopa) pe site-ul http://gr11fsa.ucoz.org, la secțiunea "Catalog fișiere" din meniul principal (atentie! nu se accepta decât arhive de maxim 15 Mb). Acordul de parteneriat semnat de directorul unităţii, fişa de înscriere şi un plic autoadresat cu timbru de 3 lei, se trimit la adresa poştală Grădinița Nr. 17, B-dul Unirii nr. 2A, cod 620095, Focșani, Jud. Vrancea, până pe 20 mai 2018.
La sediul grădiniţei organizatoare, Grădiniţa nr.17(Structură 19) din Focşani, se poate face înscrierea direct, prin completarea fişei de concurs.
Se mai poate face înscrierea pe site-ul http://gr11fsa.ucoz.org sau prin e-mail, pe adresa gfloridetei@yahoo.com până la data de 20 mai 2018.
Fiecare dirijor/ instructor va completa fişa de înscriere şi o va trimite grădiniţei organizatoare, precizând mijloacele tehnice necesare prezentării formaţiilor în concurs.
Nu se admit modificări ulterioare în repertoriului comunicat în fişa de concurs.
În perioada 21 mai - 24 mai 2087 se va face repartizarea participanţilor pe intervale orare.
După terminarea perioadei de înscriere, fiecare participant va primi prin e-mail confirmarea înscrierii şi ora la care se va prezenta cu formaţia în concurs.
Juriul va fi format din profesori de specialitate, va nota concurenţii şi va acorda trofeul, premiile I, II, III şi menţiuni soliştilor, grupurilor vocale şi corurilor, pe două nivele de vârstă : nivelul I, care cuprinde copiii de 3-5 ani şi nivelul II, copii de 5-6 ani.
Deciziile juriului şi orice hotărâre a acestuia sunt definitive şi fără drept de contestaţie.
Criterii avute în vedere sunt: prezenţa scenică, impostaţia, tehnica vocală, interpretarea corectă a fiecărui fragment muzical.
Premiile şi menţiunile se vor acorda astfel:
Trofeul între nota 9.80 -10.00
Premiul I între 9.50 - 9.80
Premiul II între 9.20 - 9.50
Premiul III între 9.20-9.00
Menţiuni între 8.50- 9.00.
Toate formaţiile participante - grupurile vocale, corurile, soliştii - vor primi diplome de participare.
Lansarea concursului se va face pe site-ul Grădiniţei “Flori de tei” Focşani, http://gr11fsa.ucoz.org la secţiunea Concursuri.

Fiecare dirijor/ instructor va completa “FIŞA DE ÎNSCRIERE” (Anexa 1).
Pentru a deveni partenere în proiect, grădiniţele vor completa “ACORDUL DE PARTENERIAT” în două exemplare(Anexa 2).

Ambele documente vor fi trimise grădiniţei organizatoare, GRĂDINIŢA NR. 17 (STRUCTURĂ 19), FOCŞANI prin e-mail, pe adresa gfloridetei@yahoo.com până la data de 20 mai 2018.

Adrese de contact:

Prof. Bud Fănica fanicabud@yahoo.com
Prof. Voinea Adriana voinea.adriana@yahoo.com/gfloridetei@yahoo.com

Concursul va începe la ora 9, vineri 25 mai 2018, la sala mare a Ateneului Popular ”Mr.Gh.Pastia” din Focșani, Județul Vrancea.

NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE.

EVALUARE

• Cadrele didactice îndrumătoare vor primi adeverinţe.
• Toate grupurile/soliştii vor primi diplomă de participare.
• Se vor acorda TROFEUL, PREMIUL I, II, III şi menţiuni pe categorii de vârstă.
• Diplomele și adeverințele vor fi trimise on-line.
• Juriul va fi format din cadre didactice de specialitate.
• Rezultatele concursului vor fi mediatizate în presa locală, în revista on-line a grădiniţei “REVISTA FLORILOR DE TEI”, dar şi pe site-urile menţionate:

http://gr11fsa.ucoz.org
http://tei-gr11fsa.ucoz.org

ANEXA1

Grădiniţa……………………………
Localitatea………………………….
Judetul………………………………
Str…………………………………...
E-mail……………………………….
Nr……/……………………………..

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
„CELE MAI CURATE GLASURI !”
CONCURS DE INTERPRETARE VOCALĂ PENTRU PREŞCOLARI
EDIŢIA A VIII-A
FOCŞANI - MAI 2018

Numele formaţiei(copilului)
Grupa
Nivelul
Număr de membri
Numele şi prenumele instructorului/telefon/e-mail
Numele şi prenumele corepetitorului

Repertoriul :

Nr.
crt. Compozitor Titlul lucrării Durata

1.
2.
3.

Interpretarea poate fi acompaniată instrumental sau poate fi susţinută de negativ.

Director, Dirijor/instructor,

ANEXA 2

Grădiniţa nr.17(19)Focşani Grădiniţa ............................
B-dul Unirii nr. 2A
Str...........................................
Nr...............din..............

Nr...............din..............

ACORD DE PARTENERIAT

I. PĂRŢILE SEMNATARE
Grădiniţa nr.17(19)Focşani, Str. Simion Bărnuţiu nr.9, reprezentată de către Director prof. Bud Fănica şi prof. Voinea Adriana- prof. Ciobanu Antoaneta, în calitate de inițiatori și coordonatori proiect
Grădiniţa................................................................................. reprezentată de către
Director.................................................,partener..................................................................
II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT
Organizarea şi promovarea Concursului interjudețean de interpretare vocală „CELE MAI CURATE GLASURI !”, care are ca scop evidenţierea potenţialului artistic al copiilor de vârstă preşcolară.
Concurs inclus in CAERI 2018/nr. 948
III. RESPONSABILITATI
• GRĂDINIŢA NR. 17(19) FOCŞANI este organizator/aplicant şi are următoarele responsabilităţi :
- Promovarea şi lansarea proiectului ;
- Organizarea şi desfăşurarea concursului.
• GRĂDINIŢA………………………………………………………………………este partener în proiectul propus şi are următoarele responsabilităţi :
- Participarea la activităţile din proiect
- Respectarea regulamentului concursului.
- Participarea la acţiuni de diseminare a rezultatelor proiectului.
IV. DURATA ACORDULUI
An şcolar : 2017-2018
V. DISPOZIŢII FINALE
Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de către ambele părţi semnatare.

Întocmit astăzi,...................................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

APLICANT PARTENER

GRĂDINIŢA NR.17(19) FOCŞANI

Director,
Prof. Bud Fănica
Categorie: Concurs "Cele mai curate glasuri" | Adăugat de: adi
Vizualizări: 97 | Downloads: 0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot comenta
[ Înregistrare | Login ]
Căutare
Concursuri
Cadre didactice Gr.P.P. 11 [19]
Această secţiune este dedicată fişierelor aparţinând numai cadrelor didactice din Grădiniţa cu Program Prelungit "Flori de Tei". Vă rugăm folosiţi secţiunea dedicată dumneavoastră dacă nu vă încadraţi în această secţiune. Vă mulţumim pentru înţelegere!
Părinţi [0]
Această secţiune este dedicată fişierelor aparţinând numai părinţilor. Vă rugăm folosiţi secţiunea dedicată dumneavoastră dacă nu vă încadraţi în această secţiune. Vă mulţumim pentru înţelegere!
Cadre didactice [0]
Această secţiune este dedicată fişierelor aparţinând numai cadrelor didactice ce nu ţin din Grădiniţa cu Program Prelungit "Flori de Tei". Vă rugăm folosiţi secţiunea dedicată dumneavoastră dacă nu vă încadraţi în această secţiune. Vă mulţumim pentru înţelegere!
Concurs "Cele mai curate glasuri" [21]
Pentru secțiunea înregistrare audio-video.

Drept de autor: George Cătălin Şerbănuţ © 2018
Consultanţi: Adriana Voinea, Stela Şerbănuţ
Site creat prin uCoz